Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Summary: V práci sa rieši problematika škodlivosti psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller), ktorá sa v podmienkach SR považuje za menej významného škodcu broskýň, avšak v niektorých prípadoch môže spôsobovať nezanedbateľné škody. V práci sa zameriavame na biológiu škodcu, podmienky jeho škodlivosti, spôsoby signalizácie a ochrany používané v praxi.

There are no limitations of the topic