Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: V práci sa rieši problematika škodlivosti psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller), ktorá sa v podmienkach SR považuje za menej významného škodcu broskýň, avšak v niektorých prípadoch môže spôsobovať nezanedbateľné škody. V práci sa zameriavame na biológiu škodcu, podmienky jeho škodlivosti, spôsoby signalizácie a ochrany používané v praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia