Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Interakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávania
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Summary: Numerická gramotnosť je chápaná ako schopnosť používať matematické vedomosti na zvládnutie nárokov rôznych životných situácií. Cieľom bakalárskej práce bude spracovať interakcie medzi numerickou gramotnosťou a ekonomickým vzdelávaním, poukázať na význam numerickej gramotnosti v ekonómii a pomocou dotazníkového prieskumu kvantifikovať schopnosť respondentov aplikovať matematiku pri riešení rôznych ekonomických problémov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EKP Business Economics
B-OBP Trade Entrepreneurship
B-MAP Business Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.