Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nákupný proces vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Alexandra Filová, PhD.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia