Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Vidiecky priestor ponúka širokú škálu využitia aj pre ekologické formy cestovného ruchu. Na základe komplexnej analýzy stavu a využitia súčasnej krajinnej štruktúry vo vybranom vidieckom priestore (mikroregióne) študent navrhne konkrétnu realizáciu ekologických foriem cestovného ruchu (ako produkt cestovného ruchu). Parciálnym cieľom bude vypracovanie SWOT analýzy optimálneho rozvoja ekologických foriem cestovného ruchu v sledovanom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.