Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.
Abstrakt:
Doplní sa v priebehu riešenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia