Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Doplní sa v priebehu riešenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia