Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modelu
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Statistics and Operations Research - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Summary: Viacperiodický bilančný investičný model z oblasti poľnohospodárskej výroby bude vyúsťovať do základných ekonomických výkazov. Bude umožňovať hodnotenie investičného zámeru prostredníctvom ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty, prípadne vnútorného výnosového percenta, ako aj uplatnenie rôznych techník analýzy rizika.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MAP Business Management
B-EKP Business Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.