Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Inflácia ako makroekonomický jav
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra matematiky (FEM)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Abstrakt:
Infláciu možno charakterizovať ako rast cenovej hladiny. Prejavuje sa poklesom kúpnej sily peňažnej jednotky a tým aj obyvateľstva, resp. rastom cenovej hladiny tovarov a služieb. Meria sa pomocou cenových indexov CPI, v dnešnej dobe sa preferuje metodika HICP. Bakalárska práca sa zaoberá vývojom inflácie v SR, porovnaním s mierou nezamestnanosti, jej príčinami a ekonomickými dôsledkami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení