Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inflácia ako makroekonomický jav
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Infláciu možno charakterizovať ako rast cenovej hladiny. Prejavuje sa poklesom kúpnej sily peňažnej jednotky a tým aj obyvateľstva, resp. rastom cenovej hladiny tovarov a služieb. Meria sa pomocou cenových indexov CPI, v dnešnej dobe sa preferuje metodika HICP. Bakalárska práca sa zaoberá vývojom inflácie v SR, porovnaním s mierou nezamestnanosti, jej príčinami a ekonomickými dôsledkami.

There are no limitations of the topic