Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Lagrangeova metóda v praktických úlohách
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Summary: Bakalárska práca sa zaoberá použitím diferenciálneho počtu funkcií dvoch a viac premenných, najmä Lagrangeovej metódy, v rôznych odvetviach, najmä ekonomických. Na konkrétnych príkladoch budú prezentované aplikácie matematiky v praktických a reálnych situáciách.

There are no limitations of the topic