Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Tvorba a analýza matematických modelov v ekonomike
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Ekonomika sa dá stručne charakterizovať ako veda, ktorá sa zaoberá financiami,výrobnými, resp. obchodnými aktivitami v spoločnosti. Využíva vedecký prístup pri tvorbe ekonomických teórií, avšak priame experimentálne overenie ekonomickej teórie často nie je možné. Z tohto dôvodu ekonómovia využívajú rôzne modely a historicko-empirické dáta. Diplomová práca je zameraná na tvorbu a následnú analýzu a interpretáciu jednoduchých matematických modelov používaných v aplikovaných vedách, najmä ekonomických.

There are no limitations of the topic