Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Stratégia predstavuje určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokáciu zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov. Základom tvorby stratégie je zodpovedanie si otázok ako dosiahnuť požadované výsledky, ako prekonať súperov, ako utvoriť a udržať konkurenčnú výhodu a ako posilniť dlhodobú trhovú pozíciu podniku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení