Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Globalizácia v pivovarníckom priemysle priniesla so sebou aj unifikáciu piva, ktoré sa postupom času stretlo s pomerne veľkou kritikou pivných odborníkov. Zákaznícke preferencie boli orientované iným smerom, čoho dôsledkom je rozvoj minipivovarov na Slovensku. Zmapovanie zákazníckych preferencií na pivnom trhu a ich zhodnotenie je hlavným cieľom diplomovej práce.

There are no limitations of the topic