Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Globalizácia v pivovarníckom priemysle priniesla so sebou aj unifikáciu piva, ktoré sa postupom času stretlo s pomerne veľkou kritikou pivných odborníkov. Zákaznícke preferencie boli orientované iným smerom, čoho dôsledkom je rozvoj minipivovarov na Slovensku. Zmapovanie zákazníckych preferencií na pivnom trhu a ich zhodnotenie je hlavným cieľom diplomovej práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení