Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Globalizácia v pivovarníckom priemysle priniesla so sebou aj unifikáciu piva, ktoré sa postupom času stretlo s pomerne veľkou kritikou pivných odborníkov. Zákaznícke preferencie boli orientované iným smerom, čoho dôsledkom je rozvoj minipivovarov na Slovensku. Zmapovanie zákazníckych preferencií na pivnom trhu a ich zhodnotenie je hlavným cieľom diplomovej práce.

There are no limitations of the topic