Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vytvorenie podnikateľského plánu
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary:
Podnikateľský plán predstavuje je ohľadne rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Podnikateľský plán zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide základný interný plánovací nástroj. Jeho úlohou je stanoviť základné podnikové ciele, vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy a odráža kvalitu riadenia firmy. Cieľom práce je navrhnúť podnikateľský plán pre rozvíjajúci sa nový biznis v podnikateľskom subjekte.

There are no limitations of the topic