Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vytvorenie podnikateľského plánu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Podnikateľský plán predstavuje je ohľadne rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Podnikateľský plán zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide základný interný plánovací nástroj. Jeho úlohou je stanoviť základné podnikové ciele, vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy a odráža kvalitu riadenia firmy. Cieľom práce je navrhnúť podnikateľský plán pre rozvíjajúci sa nový biznis v podnikateľskom subjekte.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení