Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Výroba predstavuje premenu vstupov na výstupy za pôsobenia ľudského faktoru. Je neodmysliteľnou súčasťou veľkých spoločností, ktorých cieľom je prinášať na trh atraktívny produkt, ktorý uspokojí ciele zákazníka a zároveň aj producenta. K efektívnej výrobe patrí jej riadenie, ktoré predstavuje aplikáciu základných manažérskych funkcií plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly vo výrobnom procese.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení