Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Výroba predstavuje premenu vstupov na výstupy za pôsobenia ľudského faktoru. Je neodmysliteľnou súčasťou veľkých spoločností, ktorých cieľom je prinášať na trh atraktívny produkt, ktorý uspokojí ciele zákazníka a zároveň aj producenta. K efektívnej výrobe patrí jej riadenie, ktoré predstavuje aplikáciu základných manažérskych funkcií plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly vo výrobnom procese.

There are no limitations of the topic