Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Výroba predstavuje premenu vstupov na výstupy za pôsobenia ľudského faktoru. Je neodmysliteľnou súčasťou veľkých spoločností, ktorých cieľom je prinášať na trh atraktívny produkt, ktorý uspokojí ciele zákazníka a zároveň aj producenta. K efektívnej výrobe patrí jej riadenie, ktoré predstavuje aplikáciu základných manažérskych funkcií plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly vo výrobnom procese.

There are no limitations of the topic