Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je stanoviť produkciu rýchlorastúcej energetickej byliny trsteníka obyčajného (Arundo donax) bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatej vegetačnej sezóne po výsadbe. Zhodnotiť produkciu suchej hmoty nadzemných orgánov na konci vegetačného obdobia. Čiastkovým cieľom je zhodnotenie dynamiky rastu (výška rastlín, počet stebiel v trse, počet listov na steble, hrúbka stebiel na báze, šírka odnožovacieho kruhu) na poľnohospodárskej pôde juhozápadného Slovenska.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.