Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Proces riadenia začína plánovaním. Plánovanie charakterizujeme ako proces stanovenia cieľov a spôsobov ich dosiahnutia. Plánovanie je prvou manažérskou funkciou, preto sa vo všeobecnosti považuje za najdôležitejšiu. Chyba urobená v plánovaní sa preto niekoľkokrát znásobí v podnikovom riadení. Význam plánovania spočíva najmä v znižovaní rizika, koordinovaní aktivít pracovníkov a v rozvoji štandardov výkonnosti. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie procesu plánovania a riadenia zásob v podniku a identifikovanie slabých a silných stránok v tomto procese ako aj navrhnutie racionalizačných opatrení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení