Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Statistics and Operations Research - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Problematika konkurencieschopnosti je súčastnosti vysoko aktuálnou. Cieľom diplomovej práce je porovnanie konkurencieschopnosti vo vybraných regiónoch s využitím viacrozmerných metód štatistickej analýzy. Údaje budú čerpané z dostupných štatistických databáz.

There are no limitations of the topic