Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Statistics and Operations Research - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Predkladaná práca sa zaoberá analýzovu vývoja vybraných makroekonomických indikátorov, pričom zahŕňa aj prognózu ich vývoja na nasledujúce obdobie. Využité budú údaje z verejne dostupných databáz.

There are no limitations of the topic