Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
State of topic:
approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Summary:
Cieľom záverečnej práce je popísať a zhodnotiť názory, postoje a spotrebiteľské správanie mládeže (do 30 rokov) vo vzťahu k regionálnym a lokálnym produktom.

There are no limitations of the topic