Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Postoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniu
State of topic: approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Summary:
Cieľom práce je analyzovať stratégie mladých ľudí týkajúce sa sebazamestnávania a podnikania a zistiť, do akej miery chcú začať samostatne podnikať či farmárčiť. Pri zbere dát bude použitý dotazník a hĺbkové rozhovory. Prostredníctvom teórie plánovaného správania bude analyzovaná miera vplyvu osobnej skúsenosti na postoje k sebazamestnávaniu a podnikaniu.

There are no limitations of the topic