Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
State of topic: approved (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Physiology - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Summary: Využitie korenín pri príprave jedla, v potravinárstve, je všeobecne známe. Koreninami meníme nielen chuť, ale dokonca aj vlastnosti potravín a podľa posledných vedeckých poznatkov meníme aj poslanie jedla, ktoré dodáva človeku základné nutričné látky, až do polohy, kedy jedlo môže byť zdrojom účinných látok v prevencii voči chorobám, alebo môže mať terapeutické vlastnosti. Práca prinesie nové poznatky podopreté vedou, ktorými niektoré mýty o koreninách potvrdí alebo rozšíri. Prinesie mnohé odporúčania pre výživu ľudí.

There are no limitations of the topic