Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Vývoj informačných a komunikačných technológií spôsobuje veľa štrukturálnych zmien v ekonomike a vo fungovaní spoločnosti. IKT majú aj významný vplyv na ekonomický rast podnikov a fungovania spoločnosti. Cieľom diplomovej práce je upriamiť pozornosť na pozíciu Slovenka v rámci krajín V4 prostredníctvom rôznych indexov so zameraním na využívanie informačných a komunikačných technológií.

There are no limitations of the topic