Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Informačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikov
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marcela Hallová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Marcela Hallová, PhD.
Summary: IKT majú významný vplyv na ekonomický rast podnikov a fungovania spoločnosti. Podniky investujú stále viac finančných prostriedkov do IKT vybavenia a vzdelávania zamestnancov v tejto oblasti. Cieľom diplomovej práce je zamerať sa na prínos IKT pre podniky a vplyv prostriedkov IKT na ich zisk.

There are no limitations of the topic