Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Hallová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
V dnešnej dobe je čoraz väčší záujem o využívanie informačno-komunikačných technológií, ako aj sociálnych sietí samotných. To má za následok predovšetkým šetrenie času, veľkú dostupnosť informácií a častokrát aj uľahčenie práce a komunikácie. Cieľom bakalárskej práce je popísať prostriedky IKT, ich využitie s dôrazom na oblasť sociálnych sietí a podnikania prostredníctvom sociálnych sietí.

There are no limitations of the topic