Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Hallová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom bakalárskej práce je priblížiť prínos elektronického obchodu či už doma alebo v zahraničí, ako aj v konkrétnej firme. V súčasnosti si mnohé firmy nevedia bez elektronického obchodu predstaviť existenciu, preto je dôležité uviesť princípy fungovania. Hlavným cieľom je navrhnúť prostredie elektronického obchodu vo vybranej firme.

There are no limitations of the topic