Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary:
V súčasnosti je snaha znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie a vnášanie ekologického aspektu do myslenia ľudí priam nevyhnutnosť, k čomu prispieva aj novodobý trend bezobalového obchodu. Diplomová práca hodnotí vnímanie trendu bezobalového predaja potravín spotrebiteľmi a zároveň navrhuje vlastné riešenie bezobalového obchodu vybranej spoločnosti.

There are no limitations of the topic