Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Generácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary:
Generáciu Z definuje narodenie po roku 1995. Cieľom bakalárskej práce je poukázať na špecifiká tejto generácie z pohľadu marketingovej komunikácie a prostredníctvom vlastného dotazníkového prieskumu určiť, ktoré komunikačné kanály sú najúčinnejšie a najefektívnejšie k osloveniu tejto cieľovej skupiny pri nákupe potravín.

There are no limitations of the topic