Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Sociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkov
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Komunikácia na sociálnych sieťach je v dnešnej dobe už bežnou súčasťou komunikácie podnikov. Bakalárska práca sa zameriava na jednotlivé sociálne siete, popisuje princípy ich fungovania a možnosti ako ich čo najefektívnejšie využiť k osloveniu zákazníkov.

There are no limitations of the topic