Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu Slovenska
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá vysvetlením základných pojmov ako je destinačný marketing, zážitkový marketing či event marketing. Slovensko ako destinácia cestovného ruchu má naozaj čo ponúknuť a to nielen domácim ale aj zahraničným návštevníkom. Cieľom diplomovej práce je preto navrhnúť vlastný zážitkový balíček pre vybraný región Slovenska s cieľom nielen zvýšiť návštevnosť tohto regiónu ale zároveň aj pomôcť menším slovenským výrobcom k propagácii seba a svojich výrobkov.

There are no limitations of the topic