Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravín
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary: V prvej časti diplomová práca teoreticky vymedzí špeciálne spolupráce vrátane ich jednotlivých foriem. Cieľom vlastnej práce bude prostredníctvom dotazníkového prieskumu zhodnotiť vplyv jednotlivých foriem tohto komunikačného nástroja na vybrané generácie spotrebiteľov X a Y ako aj navrhnúť vlastnú kampaň pre vybranú potravinársku značku v spojení s influencerom.

There are no limitations of the topic