Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku na základe odporúčaní a zmien, ktoré povedú k efektívnejšiemu využívaniu a riadeniu ICT v danom podniku.

There are no limitations of the topic