Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Summary:
Autor záverečnej práce vykoná analýzu súčasného podnikového informačného systému, vyhodnotí, či podnikový informačný systém podniku vyhovuje z pohľadu SWOT analýzy a navrhne zmeny informačného systému, ktoré budú reagovať na slabiny a hrozby podniku.

There are no limitations of the topic