Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnosti
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Summary:
Táto práca si kladie za cieľ zhodnotiť postup vybranej spoločnosti pri zavádzaní outsourcingu, definuje vzniknuté problémy a ich následné riešenia vrátane výhod, ktoré vykonané zmeny prinesú konkrétnej spoločnosti pri implementácii tejto technológie.

There are no limitations of the topic