Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Summary: Cieľom záverečnej práce je analýza a porovnanie využívania ERP systémov v súčasných podmienkach malých a stredných podnikov z pohľadu efektívneho spracovávania podnikových dát.

There are no limitations of the topic