Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Summary:
Nezamestnanosť predstavuje dlhodobý fenomén, ktorý má vplyv na ekonomickú a sociálnu situáciu krajiny, teda na spoločnosť ako celok, ale aj na jednotlivcov v rôznych podobách. Cieľom záverečnej práce bude zhodnotiť vývoj nezamestnanosti na Slovensku a určiť jej vplyv na ekonomický a spoločenský rozvoj krajiny.

There are no limitations of the topic