Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Summary:
Finančno-ekonomická analýza poskytuje široký materiál, ktorý za zvolené časové obdobie posudzuje výsledky hospodárenia podnikateľského subjektu a kvantifikuje faktory, ktoré daný stav a vývoj zapríčinili. Hlavným cieľom záverečnej práce bude pomocou aplikácie finančnej a ekonomickej analýzy zhodnotiť ekonomickú efektívnosť vybraného podnikateľského subjektu. Obsahom analytickej časti práce bude implementácie finančnej analýzy ex post a finančnej analýzy ex ante na základe údajov účtovnej závierky a interných údajov podniku s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie firmy.

There are no limitations of the topic