Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Osobnostné predpoklady manažérov na prevzatie a vednenie rodinných podnikov na Slovensku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Summary: V záujme trvalej udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku je dôležité, aby do procesu nástupníctva v rodinných podnikoch vstupovali len nástupcovia, ktorý majú na prevzatie a následné vedenie rodinného vhodné osobnostné predpoklady. Bakalárska práca bude zameraná na skúmanie a zhodnotenie osobnostných charaktersitík manažérov potrebných na prevzatie a následne vedenie rodinného podniku.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic