Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Osobnostné predpoklady manažérov na prevzatie a vednenie rodinných podnikov na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt: V záujme trvalej udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku je dôležité, aby do procesu nástupníctva v rodinných podnikoch vstupovali len nástupcovia, ktorý majú na prevzatie a následné vedenie rodinného vhodné osobnostné predpoklady. Bakalárska práca bude zameraná na skúmanie a zhodnotenie osobnostných charaktersitík manažérov potrebných na prevzatie a následne vedenie rodinného podniku.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia