Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Mapovanie toku hodnôt je jednou zo základných techník zisťovania plynulosti hmotného a s ním súvisiaceho informačného toku. Výsledky mapovania umožňujú manažmentu identifikovať úzke miesta v toku,dôvody neefektívnosti, príčiny plytvania zdrojov a poskytujú podklady k optimalizácii procesov. Technika mapovania je dôležitým nástrojom zisťovania možností zlepšovania procesov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení