Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Mapovanie toku hodnôt je jednou zo základných techník zisťovania plynulosti hmotného a s ním súvisiaceho informačného toku. Výsledky mapovania umožňujú manažmentu identifikovať úzke miesta v toku,dôvody neefektívnosti, príčiny plytvania zdrojov a poskytujú podklady k optimalizácii procesov. Technika mapovania je dôležitým nástrojom zisťovania možností zlepšovania procesov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia