Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt:
Mapovanie toku hodnôt je jednou zo základných techník zisťovania plynulosti hmotného a s ním súvisiaceho informačného toku. Výsledky mapovania umožňujú manažmentu identifikovať úzke miesta v toku,dôvody neefektívnosti, príčiny plytvania zdrojov a poskytujú podklady k optimalizácii procesov. Technika mapovania je dôležitým nástrojom zisťovania možností zlepšovania procesov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia