Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Mapovanie toku hodnôt je jednou zo základných techník zisťovania plynulosti hmotného a s ním súvisiaceho informačného toku. Výsledky mapovania umožňujú manažmentu identifikovať úzke miesta v toku,dôvody neefektívnosti, príčiny plytvania zdrojov a poskytujú podklady k optimalizácii procesov. Technika mapovania je dôležitým nástrojom zisťovania možností zlepšovania procesov.

There are no limitations of the topic