Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Abstrakt: Podniková kultúra pôsobí na všetky formalizované činnosti riadenia ľudských zdrojov a prostredníctvom nich pôsobí na zamestnancov, aby sa správali žiadúco a zodpovedne. Funkcie riadenia ľudských zdrojov sa môžu uplatniť zasa ako nástroj formovania a presadzovania podnikovej kultúry. Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov je obojstranný.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení