Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Summary: Podniková kultúra pôsobí na všetky formalizované činnosti riadenia ľudských zdrojov a prostredníctvom nich pôsobí na zamestnancov, aby sa správali žiadúco a zodpovedne. Funkcie riadenia ľudských zdrojov sa môžu uplatniť zasa ako nástroj formovania a presadzovania podnikovej kultúry. Vzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov je obojstranný.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic